Lokalizace programu

Existují lokalizace:

  • česká
  • anglická
  • ruská

Připravuje se lokalizace:

  • francouzská

Poznámky k lokalizaci

Soubory s lokalizací jsou uloženy v adresáři C:\Program Files\5Dvocabulary\languages

Vytvořte svoji lokalizaci podle souborů CS.TXT nebo EN.TXT.

Některá slova v uvedených souborech jsou ohraničena znaky {}. Jde o klíčová slova. Považujeme za důležité, aby klíčová slova byla v celém textu přeložena stejně.